Geoportal Gozdowo - sierpecki - Obszary chronione Gozdowo - sierpecki

Obszary chronione Gozdowo - sierpecki

Ochrona przyrody w Gozdowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gozdowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Gozdowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gozdowa

użytek ekologiczny
  • użytek 744: 8.0 ha
  • użytek 745: 3.1 ha
  • użytek 778: 0.76 ha
  • użytek 743: 0.46 ha
  • użytek 736: 0.28 ha
  • użytek 779: 0.27 ha
  • użytek 780: 0.22 ha
  • użytek 781: 0.17 ha
  • użytek 735:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Gozdowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: