Geoportal Sierpc - sierpecki - Obszary chronione Sierpc - sierpecki

Obszary chronione Sierpc - sierpecki

Ochrona przyrody w gminie Sierpc

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Sierpc? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Sierpc, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Sierpc

obszar chronionego krajobrazu
 • Przyrzecze Skrwy Prawej: 6415.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 750: 1.7 ha
 • użytek 727: 1.3 ha
 • użytek 684: 1.2 ha
 • użytek 685: 1.1 ha
 • użytek 749: 0.67 ha
 • użytek 687: 0.64 ha
 • użytek 686: 0.62 ha
 • użytek 699: 0.6 ha
 • użytek 677: 0.6 ha
 • użytek 751: 0.56 ha
 • użytek 696: 0.53 ha
 • użytek 753: 0.5 ha
 • użytek 739: 0.45 ha
 • użytek 752: 0.42 ha
 • użytek 676: 0.33 ha
 • użytek 742: 0.32 ha
 • użytek 754: 0.27 ha
 • użytek 755: 0.26 ha
 • użytek 678: 0.21 ha
 • użytek 698: 0.17 ha
 • użytek 738: 0.17 ha
 • użytek 737: 0.16 ha
 • użytek 697: 0.14 ha
 • użytek 740: 0.14 ha
 • użytek 741: 0.14 ha
 • użytek 682: 0.01 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Jezioro Bledzewskie: 39.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sierpc

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: