Obszary chronione Brudzeń Duży - płocki

Ochrona przyrody w Brudzeniu Dużym

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Brudzeniu Dużym? Sprawdź aktualne statystyki dla Brudzenia Dużego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Brudzenia Dużego

obszar chronionego krajobrazu
 • Przyrzecze Skrwy Prawej: 1113.0 ha
 • Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski): 888.0 ha
park krajobrazowy
 • Brudzeński Park Krajobrazowy - otulina: 3153.0 ha
 • Brudzeński Park Krajobrazowy: 2232.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Sikórz: 205.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 406: 1.1 ha
 • użytek 630: 1.1 ha
 • użytek 626: 0.78 ha
 • użytek 410: 0.65 ha
 • użytek 628: 0.62 ha
 • użytek 405: 0.6 ha
 • użytek 408: 0.43 ha
 • użytek 409: 0.35 ha
 • użytek 629: 0.34 ha
 • użytek 407: 0.31 ha
 • użytek 627: 0.22 ha
rezerwat
 • Sikórz: 182.0 ha
 • Brudzeńskie Jary: 39.0 ha
 • Brudzeńskie Jary - otulina: 36.0 ha
 • Brwilno: 18.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Ujście Skrwy: 61.0 ha
 • Jezioro Józefowskie: 10.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Brudzeń Duży

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: