Geoportal Nowa Karczma - kościerski - Obszary chronione Nowa Karczma - kościerski

Obszary chronione Nowa Karczma - kościerski

Ochrona przyrody w Nowej Karczmie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nowej Karczmie? Sprawdź aktualne statystyki dla Nowej Karczmy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nowej Karczmy

obszar chronionego krajobrazu
  • Przywidzki: 1149.0 ha
  • Doliny Wietcisy: 461.0 ha
park krajobrazowy
  • Kaszubski Park Krajobrazowy: 113.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Szumleś: 971.0 ha
  • Lubieszynek: 340.0 ha
  • Dolina Środkowej Wietcisy: 314.0 ha
  • Piotrowo: 164.0 ha
  • Dąbrówka: 43.0 ha
  • Wielki Klincz: 42.0 ha
użytek ekologiczny
  • Barkoczyn: 6.4 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nowa Karczma

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: