Obszary chronione Nowy Żmigród - jasielski

Ochrona przyrody w Nowym Żmigrodzie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nowym Żmigrodzie? Sprawdź aktualne statystyki dla Nowego Żmigrodu, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nowego Żmigrodu

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 4081.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Magurska: 1023.0 ha
  • Łysa Góra: 752.0 ha
  • Wisłoka z dopływami: 591.0 ha
  • Kościół w Skalniku: 351.0 ha
park narodowy
  • Magurski Park Narodowy - otulina: 1748.0 ha
  • Magurski Park Narodowy: 1071.0 ha
rezerwat
  • Łysa Góra: 160.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Niski: 4367.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nowy Żmigród

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: