Geoportal Krempna - jasielski - Obszary chronione Krempna - jasielski

Obszary chronione Krempna - jasielski

Ochrona przyrody w Krempnej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Krempnej? Sprawdź aktualne statystyki dla Krempnej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Krempnej

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 6902.0 ha
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.11 ha
park krajobrazowy
  • Jaśliski Park Krajobrazowy: 657.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Magurska: 13153.0 ha
  • Łysa Góra: 1325.0 ha
  • Ostoja Jaśliska: 524.0 ha
  • Wisłoka z dopływami: 71.0 ha
park narodowy
  • Magurski Park Narodowy: 12479.0 ha
  • Magurski Park Narodowy - otulina: 5314.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Niski: 20386.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Krempna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: