Geoportal Osiek Jasielski - jasielski - Obszary chronione Osiek Jasielski - jasielski

Obszary chronione Osiek Jasielski - jasielski

Ochrona przyrody w Osieku Jasielskim

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Osieku Jasielskim? Sprawdź aktualne statystyki dla Osieka Jasielskiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Osieka Jasielskiego

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 2326.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Magurska: 791.0 ha
  • Wisłoka z dopływami: 284.0 ha
  • Józefów - Wola Dębowiecka: 19.0 ha
park narodowy
  • Magurski Park Narodowy - otulina: 1673.0 ha
  • Magurski Park Narodowy: 800.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Niski: 1708.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Osiek Jasielski

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: