Obszary chronione Nurzec-Stacja

Ochrona przyrody w Nurcu-Stacji

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nurcu-Stacji? Sprawdź aktualne statystyki dla Nurca-Stacji, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nurca-Stacji

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Bugu: 1537.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 7.9 ha
 • : 3.1 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.2 ha
 • : 0.72 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.43 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.18 ha
rezerwat
 • Witanowszczyzna: 81.0 ha
 • Sokóle: 46.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nurzec-Stacja

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: