Geoportal Mielnik - siemiatycki - Obszary chronione Mielnik - siemiatycki

Obszary chronione Mielnik - siemiatycki

Ochrona przyrody w Mielniku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Mielniku? Sprawdź aktualne statystyki dla Mielnika, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Mielnika

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Bugu: 17762.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu: 1.3 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Nadbużańska: 1419.0 ha
 • Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego: 73.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 1.4 ha
 • : 0.53 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.23 ha
 • : 0.19 ha
 • : 0.08 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Głogi: 56.0 ha
rezerwat
 • Grąd Radziwiłłowski: 24.0 ha
 • Góra Uszeście: 12.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnego Bugu: 1665.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Mielnik

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: