Obszary chronione Płużnica - wąbrzeski

Ochrona przyrody w Płużnicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Płużnicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Płużnicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Płużnicy

obszar chronionego krajobrazu
 • Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny "Zgniłka-Wieczno-Wronie": 1087.0 ha
 • Strefy Krawędziowej Doliny Wisły: 776.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 2.6 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.4 ha
 • : 2.3 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.3 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.17 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Płużnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: