Geoportal Chełmża - toruński - Obszary chronione Chełmża - toruński

Obszary chronione Chełmża - toruński

Ochrona przyrody w gminie Chełmża

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Chełmża? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Chełmża, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Chełmża

obszar chronionego krajobrazu
 • Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny "Zgniłka-Wieczno-Wronie": 488.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 27.0 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.6 ha
 • : 0.78 ha
 • : 0.74 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.21 ha
 • : 0.05 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Chełmża

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: