Pozwolenia na budowę Suwałki - suwalski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Suwałki

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Suwałki. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Suwałki. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Suwałki w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Suwałki dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Suwałki wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Suwałki

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Suwałki. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.143.2020.NW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.136.2020.NW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowej SN-20kV wraz ze słupem energetycznym SN-20kV oraz słupową stacją transformatorową SN/nN-20/0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.128.2020.NW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wg. projektu powtarzalnego z zewnętrzną instalacją elektryczną i instalacją wodno-kanalizacyjną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.126.2020.JW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa linii napowietrznej 110kV relacji Suwałki Strefa - Suwałki na odcinku od projektowanego słupa nr 19 do istniejącego słupa nr 25
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.125.2020.JW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie w miejscowości Gawrych Ruda, gmina Suwałki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.123.2020.JW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa części budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową trzech lukarn w miejscu istniejących, przeznaczonych do rozbiórki oraz wymianą pokrycia dachowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.124.2020.NW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowę drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie w km 7+260 – 8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B – Bryzgiel – Macharce w km 0+000 – 0+290, wraz z chodnikami, zjazdami i kablem energetycznym NN pod drogą 1150B oraz wykonanie ścieżki rowerowej, ciągu pieszo rowerowego, parkingów, kanalizacji deszczowej w istniejącym pasie drogowym, na działkach nr ew. 762/1, 735, 443 w obrębie Płociczno-Tartak oraz działkach nr ew. 141, 33/56, 33/58, 33/60, 33/62, 145/44, 134 w obrębie Gawrych Ruda, gmina Suwałki, zakres zmiany: zmiana lokalizacji kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 134 obręb Gawrych Ruda i numer ew. 735 obręb Płociczno-Tartak, gmina Suwałki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.122.2020.JW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wg projektu typowego "Ambrozja nowa") w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.121.2020.JW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek gospodarczy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.120.2020.JW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Nowinka