Geoportal Suwałki - suwalski - Pozwolenia na budowę Suwałki - suwalski

Pozwolenia na budowę Suwałki - suwalski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Suwałki

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Suwałki. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Suwałki. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Suwałki

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Suwałki. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbiórka linii napowietrznej 110 kV relacji Suwałki Strefa – Suwałki na odcinku od istniejącego słupa nr 19 do istniejącego słupa nr 24
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6741.9.2021.AG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z zewnętrzną instalacją elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.94.2021.AG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, budynku gospodarczego oraz zewnętrznej zalicznikowej instalacji elektrycznej w ramach zabudowy zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.91.2021.AG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki z platformą widokową na terenie podmokłym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.89.2021.AG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: odbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowych SN 20kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.88.2021.AG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • projekt budowlany instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej zbiornikowej na gaz płynny propan butan ze zbiornikiem zewnętrznym naziemnym o poj. 2700 l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.86.2021.AG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i bud. garażowo –gospodarczego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacjami zewnętrznymi wod.-kan., enn, zbiornikiem szczelnym na ścieki o poj. 9,8m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.87.2021.AG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego oraz zewnętrznej zalicznikowej instalacji elektrycznej w ramach zabudowy zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.84.2021.AG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny obiekt kat. I oraz budynek gospodarczy obiekt kat. II w nowej zabudowie zagrodowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego o poj. 10m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.83.2021.AG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny obiekt kat. I oraz budynek gospodarczy obiekt kat. II w nowej zabudowie zagrodowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego o poj. 10m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.1.82.2021.AG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Suwałki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: