Geoportal Ruda-Huta - chełmski - Obszary chronione Ruda-Huta - chełmski

Obszary chronione Ruda-Huta - chełmski

Ochrona przyrody w Rudzie-Hucie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Rudzie-Hucie? Sprawdź aktualne statystyki dla Rudy-Huty, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Rudy-Huty

obszar chronionego krajobrazu
 • Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu: 2351.0 ha
park krajobrazowy
 • Chełmski Park Krajobrazowy: 2791.0 ha
 • Chełmski Park Krajobrazowy - otulina: 1581.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Poleska Dolina Bugu: 346.0 ha
 • Las Żaliński: 20.0 ha
 • Torfowiska Chełmskie: 14.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 211.0 ha
 • : 0.02 ha
rezerwat
 • Bagno Serebryskie: 14.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowego Bugu: 1024.0 ha
 • Chełmskie Torfowiska Węglanowe: 586.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ruda-Huta

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: