Geoportal Chełm - chełmski - Obszary chronione Chełm - chełmski

Obszary chronione Chełm - chełmski

Ochrona przyrody w gminie Chełm

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Chełm? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Chełm, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Chełm

obszar chronionego krajobrazu
 • Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu: 973.0 ha
park krajobrazowy
 • Chełmski Park Krajobrazowy: 4724.0 ha
 • Chełmski Park Krajobrazowy - otulina: 951.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Torfowiska Chełmskie: 682.0 ha
 • Torfowisko Sobowice: 175.0 ha
 • Siennica Różana: 101.0 ha
 • Nowosiółki (Julianów): 33.0 ha
 • Stawska Góra: 5.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 447.0 ha
 • : 42.0 ha
 • : 4.1 ha
 • : 0.1 ha
rezerwat
 • Bagno Serebryskie: 363.0 ha
 • Torfowisko Sobowice: 96.0 ha
 • Brzeźno: 34.0 ha
 • Stawska Góra: 4.9 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Chełmskie Torfowiska Węglanowe: 1408.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Chełm

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: