Obszary chronione Sawin - chełmski

Ochrona przyrody w Sawinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sawinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Sawina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sawina

obszar chronionego krajobrazu
 • Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu: 4764.0 ha
 • Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.34 ha
park krajobrazowy
 • Chełmski Park Krajobrazowy: 4536.0 ha
 • Chełmski Park Krajobrazowy - otulina: 4333.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Bachus: 84.0 ha
 • Serniawy: 38.0 ha
 • Lasy Sobiborskie: 30.0 ha
 • Podpakule: 11.0 ha
 • Sawin: 4.3 ha
 • Ostoja Poleska: 0.07 ha
użytek ekologiczny
 • "Jezioro Słone": 24.0 ha
 • "Torfianki": 19.0 ha
 • "Torfianki": 13.0 ha
 • : 1.7 ha
 • : 0.52 ha
 • :
park narodowy
 • Poleski Park Narodowy: 0.24 ha
rezerwat
 • Bachus: 84.0 ha
 • Serniawy: 38.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bagno Bubnów: 0.07 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sawin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: