Geoportal Rudnik - raciborski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rudnik - raciborski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rudnik - raciborski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Rudnik

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Rudniku i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Rudniku, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Rudnik

Sprawdź MPZP Rudnik dla dowolnej działki w Rudniku. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXVIII/250/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik – etap II
  Numer uchwały: XXVIII/250/2021
  Data uchwalenia: 2021-05-25
 • Uchwała nr XXV/222/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik – etap II
  Numer uchwały: XXV/222/2021
  Data uchwalenia: 2021-01-27
 • Uchwała nr XX/183/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik – etap I
  Numer uchwały: XX/183/2020
  Data uchwalenia: 2020-09-29
 • Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Brzeźnica
  Numer uchwały: IV/29/2019
  Data uchwalenia: 2019-01-31
 • Uchwała nr XLI/289/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Grzegorzowice
  Numer uchwały: XLI/289/2018
  Data uchwalenia: 2018-11-07
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej.
  Numer uchwały:
  Data uchwalenia: 2014-05-21

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Rudnik

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: