Geoportal Polska Cerekiew - kędzierzyńsko-kozielski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Polska Cerekiew - kędzierzyńsko-kozielski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Polska Cerekiew - kędzierzyńsko-kozielski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Polska Cerekiew

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Polskiej i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Polskiej, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Polska Cerekiew

Sprawdź MPZP Polska Cerekiew dla dowolnej działki w Polskiej. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XIX/110/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Ciężkowice
  Numer uchwały: XIX/110/2020
  Data uchwalenia: 2020-09-24
 • Uchwała Nr XVIII/105/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew na terenie gminy Polska Cerekiew
  Numer uchwały: XVIII/105/2020
  Data uchwalenia: 2020-06-30
 • Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi ZAKRZÓW
  Numer uchwały: X/58/2011
  Data uchwalenia: 2011-11-30
 • Uchwała Nr XXXII/209/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych
  Numer uchwały: XXXII/209/2010
  Data uchwalenia: 2010-09-22
 • Uchwała Nr VIII/46/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice ul. Fabryczna - Dworcowa - Ciepłodolska - rejon Cukrowni
  Numer uchwały: VIII/46/2007
  Data uchwalenia: 2007-06-06
 • Uchwała Nr XXVI/220/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice wieś Polska Cerekiew ul. Ciepłodolska - tereny produkcyjno - składowe
  Numer uchwały: XXVI/220/2006
  Data uchwalenia: 2006-05-06

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Polska Cerekiew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: