Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Cisek - kędzierzyńsko-kozielski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Cisek

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Cisku i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Cisku, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Cisek

Sprawdź MPZP Cisek dla dowolnej działki w Cisku. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XXI/109/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Błażejowice i Łany na terenie gminy Cisek
  Numer uchwały: XXI/109/2020
  Data uchwalenia: 2020-07-27
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego Kobylice III, zlokalizowanego w sołectwie Kobylice w gm. Cisek z dn. --
  Numer uchwały: XXXVII/165/2005
  Data uchwalenia: 2005-12-05
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie istniejącej Kopalni Kruszywa Naturalnego Kobylice wraz z Zakładem Przeróbczym Kopaliny i nowymi terenami eksploatacyjnymi, zlokalizowanymi w gm. Cisek - Sołectwo Kobylice z dn. 2003-06-30
  Numer uchwały: VIII/38/2003
  Data uchwalenia: 2003-06-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Cisek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: