Obszary chronione Wiżajny - suwalski

Ochrona przyrody w Wiżajnach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wiżajnach? Sprawdź aktualne statystyki dla Wiżajn, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wiżajn

obszar chronionego krajobrazu
 • Pojezierze Północnej Suwalszczyzny: 8992.0 ha
 • Puszczy Rominckiej: 0.04 ha
park krajobrazowy
 • Suwalski Park Krajobrazowy - otulina: 3669.0 ha
 • Suwalski Park Krajobrazowy: 802.0 ha
 • Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej - otulina: 0.03 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Suwalska: 803.0 ha
 • Torfowiska Gór Sudawskich: 54.0 ha
użytek ekologiczny
 • Bagno Wiżajny: 3.5 ha
 • Marianka I: 2.6 ha
 • Marianka II: 2.2 ha
rezerwat
 • Jezioro Hańcza: 0.02 ha
 • Uroczysko Kramnik: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wiżajny

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: