Obszary chronione Jeleniewo - suwalski

Ochrona przyrody w Jeleniewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jeleniewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Jeleniewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jeleniewa

obszar chronionego krajobrazu
 • Pojezierze Północnej Suwalszczyzny: 7551.0 ha
park krajobrazowy
 • Suwalski Park Krajobrazowy: 3901.0 ha
 • Suwalski Park Krajobrazowy - otulina: 2655.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Jeleniewo: 4089.0 ha
 • Ostoja Suwalska: 3907.0 ha
użytek ekologiczny
 • Szurpiły: 90.0 ha
 • Jeglówek: 21.0 ha
rezerwat
 • Rutka: 50.0 ha
 • Głazowisko Łopuchowskie: 17.0 ha
 • Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą: 0.92 ha
 • Jezioro Hańcza:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jeleniewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: