Geoportal Skórzec - siedlecki - Obszary chronione Skórzec - siedlecki

Obszary chronione Skórzec - siedlecki

Ochrona przyrody w Skórcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Skórcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Skórca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Skórca

obszar chronionego krajobrazu
  • Siedlecko-Węgrowski: 422.0 ha
rezerwat
  • Stawy Broszkowskie - otulina: 26.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Kostrzynia: 1298.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Skórzec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: