Obszary chronione Wiśniew - siedlecki

Ochrona przyrody w Wiśniewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wiśniewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Wiśniewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wiśniewa

obszar chronionego krajobrazu
  • Siedlecko-Węgrowski: 3305.0 ha
  • Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 679.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Gołobórz: 15.0 ha
rezerwat
  • Gołobórz:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Łukowskie: 4.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wiśniew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: