Obszary chronione Dobra - limanowski

Ochrona przyrody w gminie Dobra

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Dobra? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Dobra, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Dobra

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 7063.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Gorczańska: 727.0 ha
  • Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego: 463.0 ha
  • Uroczysko Łopień: 45.0 ha
rezerwat
  • Mogielica - otulina: 51.0 ha
  • Mogielica: 25.0 ha
  • Śnieżnica: 25.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dobra

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: