Obszary chronione Sitkówka-Nowiny

Ochrona przyrody w sitkówka-nowinym

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w sitkówka-nowinym? Sprawdź aktualne statystyki dla sitkówka-nowinego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie sitkówka-nowinego

obszar chronionego krajobrazu
  • Chęcińsko-Kielecki: 549.0 ha
  • Kielecki: 0.01 ha
park krajobrazowy
  • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy: 2026.0 ha
  • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy - otulina: 549.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie: 1229.0 ha
rezerwat
  • Góra Żakowa: 50.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sitkówka-Nowiny

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: