Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Solec-Zdrój - buski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Solec-Zdrój

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Solcu-Zdroju i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Solcu-Zdroju, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Solec-Zdrój

Sprawdź MPZP Solec-Zdrój dla dowolnej działki w Solcu-Zdroju. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
  Numer uchwały: X/50/2019
  Data uchwalenia: 2019-07-18
 • Uchwała nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój przyjęty uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 29.08.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219, z dnia 17.10.2008, poz. 2925
  Numer uchwały: XVIII/96/2016
  Data uchwalenia: 2016-03-31
 • Uchwała nr XXXVIII/182/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego sołectwa Solec-Zdrój.
  Numer uchwały: XXXVIII/182/2010
  Data uchwalenia: 2010-05-04
 • UCHWAŁA NR XXI/96/2008 RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
  Numer uchwały: XXI/96/2008
  Data uchwalenia: 2008-08-29
 • UCHWAŁA NR XVI/76/08 z dnia 27.03.2008 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Solec - Zdrój, na terenie Gminy Solec - Zdrój z dn. 2008-03-27
  Numer uchwały: XVI/76/08
  Data uchwalenia: 2008-03-27

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Solec-Zdrój

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: