Geoportal Sułoszowa - krakowski - Pozwolenia na budowę Sułoszowa - krakowski

Pozwolenia na budowę Sułoszowa - krakowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Sułoszowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Sułoszowy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Sułoszowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Sułoszowy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Sułoszowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbudowa budynku gospodarczego z instalacjami wewnętrznymi: energii elektrycznej i kanalizacji opadowej ze zbiornikiem (inwestycja w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego), na dz. nr 922 w miejsc. Sułoszowa, gmina Sułoszowa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0499/W/2021/AB.III-W.6740.1.474.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego na cele rolnicze, rozbiórka dwóch budynków gospodarczy na dz. nr 920/1 w m. Sułoszowa II, gm. Sułoszowa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0487/W/2021/AB.III-W.6740.1.463.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłączem do skrzynki zlokalizowanej w linii ogrodzenia budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przebiegającej przez dz. nr 68/4, 68/5, 69, 70/5, 70/6, 70/3 w miejsc. Wielmoża, gmina Sułoszowa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.187.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-06
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym na dz. nr 1398 w miejsc. Sułoszowa, gmina Sułoszowa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0344/W/2021/AB.III-W.6740.1.328.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym na dz. nr 725/4 w miejsc. Sułoszowa, gmina Sułoszowa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0343/W/2021/AB.III-W.6740.1.327.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na cele rolnicze, na dz. nr 32/1, 32/2 w miejsc. Wielmoża, gmina Sułoszowa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0339/W/2021/AB.III-W.6740.1.323.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z zewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, na dz. nr 323/6 w miejsc. Sułoszowa, gmina Sułoszowa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0240/W/2021/AB.III-W.6740.1.233.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie jezdni asfaltowej, obustronnych poboczy, połączeń komunikacyjnych z działkami przyległymi (zjazdy) oraz palisady betonowej, na dz. nr 1694, 1200/3, 1200/5 obręb nr 0003 Sułoszowa w miejscowości Sułoszowa, gmina Sułoszowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0256/K/2021/AB.V.6740.1.55.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr 1338/2 w m. Sułoszowa, gm. Sułoszowa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0197/W/2021/AB.III-W.6740.1.191.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku produkcyjno-handlowym zlokalizowanym na dz. nr 1676/3 w m. Sułoszowa, gm. Sułoszowa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0231/K/2021/AB.V.6740.1.49.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Sułoszowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: