Geoportal Sułoszowa - krakowski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sułoszowa - krakowski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sułoszowa - krakowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Sułoszowa

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Sułoszowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Sułoszowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Sułoszowa

Sprawdź MPZP Sułoszowa dla dowolnej działki w Sułoszowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XXXIV/286/2021 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa III podjętego Uchwałą nr XXVIII/192/05 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 kwietnia 2005 r.
  Numer uchwały: XXXIV/286/2021
  Data uchwalenia: 2021-08-13
 • Uchwała Nr XXXIV/285/2021 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I podjętego Uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.
  Numer uchwały: XXXIV/285/2021
  Data uchwalenia: 2021-08-13
 • Uchwała Nr XXXIV/287/2021 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża w części dotyczącej terenów położonych w otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego podjętego Uchwałą nr XXXIII/216/2009 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 października 2009 r.
  Numer uchwały: XXXIV/287/2021
  Data uchwalenia: 2021-08-13
 • Uchwała Nr XXVII/237/2021 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru sołectwa Sułoszowa II
  Numer uchwały: XXVII/237/2021
  Data uchwalenia: 2021-01-29
 • Uchwała Nr XXVII/238/2021 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża dotyczącej terenów położonych w otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego podjętego Uchwałą Nr XXXIII/216/2009 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 06 października 2009 r. dla działki nr 86/6 AM 3-12 i części działki nr 311 AM 3-12
  Numer uchwały: XXVII/238/2021
  Data uchwalenia: 2021-01-29
 • Uchwała Nr XXVI/223/2020 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa, sołectwa Wielmoża
  Numer uchwały: XXVI/223/2020
  Data uchwalenia: 2020-12-29

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Sułoszowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: