Geoportal Sułoszowa - krakowski - Obszary chronione Sułoszowa - krakowski

Obszary chronione Sułoszowa - krakowski

Ochrona przyrody w Sułoszowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sułoszowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Sułoszowy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sułoszowy

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - otulina: 1264.0 ha
  • Dłubniański Park Krajobrazowy - otulina: 840.0 ha
  • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina: 811.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Prądnika: 511.0 ha
park narodowy
  • Ojcowski Park Narodowy - otulina: 1910.0 ha
  • Ojcowski Park Narodowy: 511.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sułoszowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: