Obszary chronione Gostynin - gostyniński

Ochrona przyrody w gminie Gostynin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Gostynin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Gostynin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Gostynin

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Skrwy Lewej: 8375.0 ha
 • Dolina Przysowy: 1.1 ha
 • Gostynińsko-Gąbiński: 0.22 ha
park krajobrazowy
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy: 4832.0 ha
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - otulina: 4297.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Skrwy Lewej: 31.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 307: 19.0 ha
 • użytek 311: 4.6 ha
 • użytek 310: 4.5 ha
 • użytek 301: 3.8 ha
 • użytek 309: 2.1 ha
 • użytek 302: 2.1 ha
 • użytek 312: 1.8 ha
 • użytek 306: 1.6 ha
 • użytek 303: 1.5 ha
 • użytek 330: 1.5 ha
 • użytek 340: 1.3 ha
 • użytek 338: 1.3 ha
 • użytek 320: 1.1 ha
 • użytek 337: 1.0 ha
 • użytek 339: 0.92 ha
 • użytek 323: 0.69 ha
 • użytek 318: 0.68 ha
 • użytek 313: 0.62 ha
 • użytek 334: 0.52 ha
 • użytek 325: 0.51 ha
 • użytek 308: 0.48 ha
 • użytek 326: 0.42 ha
 • użytek 328: 0.41 ha
 • użytek 336: 0.39 ha
 • użytek 327: 0.36 ha
 • użytek 333: 0.33 ha
 • użytek 322: 0.31 ha
 • użytek 316: 0.31 ha
 • użytek 331: 0.27 ha
 • użytek 304: 0.26 ha
 • użytek 335: 0.25 ha
 • użytek 324: 0.25 ha
 • użytek 321: 0.23 ha
 • użytek 315: 0.23 ha
 • użytek 319: 0.22 ha
 • użytek 329: 0.14 ha
 • użytek 305: 0.08 ha
 • użytek 314: 0.06 ha
 • użytek 317: 0.05 ha
 • użytek 332: 0.03 ha
 • użytek 347:
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Jezioro Lucieńskie: 208.0 ha
 • Jezioro Białe: 149.0 ha
 • Jezioro Przytomne: 39.0 ha
 • Jezioro Sumino: 38.0 ha
 • Jezioro Gościąż: 20.0 ha
 • Jezioro Zuzinowskie: 17.0 ha
rezerwat
 • Jezioro Drzezno - otulina: 136.0 ha
 • Dolina Skrwy: 62.0 ha
 • Lucień: 61.0 ha
 • Lubaty: 33.0 ha
 • Jezioro Drzezno: 24.0 ha
 • Komory: 18.0 ha
 • Osetnica: 3.0 ha
 • Drzewce: 0.1 ha
 • Dybanka: 0.02 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Gostynin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: