Geoportal Trzyciąż - olkuski - Obszary chronione Trzyciąż - olkuski

Obszary chronione Trzyciąż - olkuski

Ochrona przyrody w Trzyciążu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Trzyciążu? Sprawdź aktualne statystyki dla Trzyciąża, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Trzyciąża

park krajobrazowy
  • Dłubniański Park Krajobrazowy: 3779.0 ha
  • Dłubniański Park Krajobrazowy - otulina: 3568.0 ha
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd: 1348.0 ha
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - otulina: 871.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Michałowiec: 20.0 ha
rezerwat
  • Michałowiec: 13.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Trzyciąż

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: