Obszary chronione jerzmanowice-przeginia

Ochrona przyrody w jerzmanowice-przegini

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w jerzmanowice-przegini? Sprawdź aktualne statystyki dla jerzmanowice-przegini, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie jerzmanowice-przegini

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie: 3872.0 ha
  • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina: 1839.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Prądnika: 322.0 ha
  • Dolinki Jurajskie: 158.0 ha
park narodowy
  • Ojcowski Park Narodowy - otulina: 780.0 ha
  • Ojcowski Park Narodowy: 322.0 ha
rezerwat
  • Dolina Szklarki: 47.0 ha
  • Dolina Racławki: 0.17 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: