Geoportal Iwanowice - krakowski - Obszary chronione Iwanowice - krakowski

Obszary chronione Iwanowice - krakowski

Ochrona przyrody w Iwanowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Iwanowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Iwanowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Iwanowic

park krajobrazowy
  • Dłubniański Park Krajobrazowy: 2326.0 ha
  • Dłubniański Park Krajobrazowy - otulina: 1762.0 ha
  • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina: 115.0 ha
  • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie: 0.23 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Iwanowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: