Obszary chronione Wielgie - lipnowski

Ochrona przyrody w Wielgiym

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wielgiym? Sprawdź aktualne statystyki dla Wielgiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wielgiego

obszar chronionego krajobrazu
  • Jezioro Skępskie: 89.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Jezioro Piaseczeńskie: 344.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wielgie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: