Pozwolenia na budowę Wielka Wieś - krakowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Wielkiej Wsi

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Wielkiej Wsi. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Wielkiej Wsi. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Wielkiej Wsi

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Wielkiej Wsi. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z budowa przyłączy gazu do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na dz. nr 466/2, 467, 468, 479 w m. Tomaszowice, gm. Wielka Wieś.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.282.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka ganku na dz. nr 207/4 w miejsc. Biały Kościół, gmina Wielka Wieś.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0542/W/2021/AB.III-W.6741.30.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci gazowej śc/c wraz z budową przyłącza gazu do szafki gazowej umieszczonej w linii ogrodzenia, na dz. nr 595/2, 597/5, 595/5 w miejsc. Giebułtów, gmina Wielka Wieś.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.263.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej: każdy z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, gaz, c.o., elektryczną oraz z instalacjami wewnętrznymi na zewnątrz budynku: gaz (wig), elektryczna (wlz), budowa dojść i dojazdów na dz. nr 132/5 w m. Modlnica, gm. Wielka Wieś.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0486/W/2021/AB.III-W.6740.1.462.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, gazu, c.o., i elektryczną, z zewnętrznymi instalacjami elektryczną, gazu i kanalizacji, zbiornikiem na wody opadowe, zjazdem z drogi gminnej wewnętrznej oraz układem komunikacyjnym na dz. nr 193/8, 678/1 w m. Biały Kościół, gm. Wielka Wieś.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0478/W/2021/AB.III-W.6740.1.455.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej oraz 12 przyłączy gazu średniego ciśnienia do 12 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, dwulokalowych, na dz. nr 515/3. 515/4 w miejsc. Modlnica, gmina Wielka Wieś.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.223.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci i 6 przyłączy gazu średniego ciśnienia do 6 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, na dz. nr 295/9, 297/2, 297/4 w miejsc. Modlniczka, gmina Wielka Wieś.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.222.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Przebudowa wraz z budową sieci gazowej oraz 8 przyłączy gazu średniego ciśnienia do 4 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, dwulokalowych, na dz. nr 52, 51/3, 54 w miejsc. Modlnica ul. Cegielniana, gmina Wielka Wieś.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.221.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem wbudowanym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, gazową, centralnego ogrzewania, elektryczna wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: utwardzeniem terenu (dojście i dojazd), tarasem naziemnym oraz instalacjami poza obrysem budynku: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej ze zbiornikiem na wody opadowe, gazową, elektryczną na dz. nr 525/6 w miejsc. Wielka Wieś, gmina Wielka Wieś.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0437/W/2021/AB.III-W.6740.1.415.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny, jednroodzinny w zabudowie wolnostojącej wraz z wewnętrzną instalacją w budynku (wod.-kan., c.o., gazową, elektryczną), zewnętrznym odcinkiem instalacji elektrycznej, zewnętrznym odcinkiem instalacji gazowej, zewnętrznym odcinkiem instalacji elektrycznej, zewnętrznym odcinkiem instalacji gazowej, zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacji sanitarnej, dojście i dojazd, na dz. nr 561/14 w miejsc. Bębło, gmina Wielka Wieś.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0426/W/2021/AB.III-W.6740.1.404.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Wielka Wieś

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: