Geoportal Wielka Wieś - krakowski - Obszary chronione Wielka Wieś - krakowski

Obszary chronione Wielka Wieś - krakowski

Ochrona przyrody w Wielkiej Wsi

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wielkiej Wsi? Sprawdź aktualne statystyki dla Wielkiej Wsi, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wielkiej Wsi

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie: 2723.0 ha
  • Tenczyński Park Krajobrazowy - otulina: 664.0 ha
  • Tenczyński Park Krajobrazowy: 133.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Prądnika: 121.0 ha
  • Dolinki Jurajskie: 30.0 ha
park narodowy
  • Ojcowski Park Narodowy - otulina: 1183.0 ha
  • Ojcowski Park Narodowy: 119.0 ha
rezerwat
  • Dolina Kluczwody: 0.22 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wielka Wieś

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: