Geoportal Wietrzychowice - tarnowski - Obszary chronione Wietrzychowice - tarnowski

Obszary chronione Wietrzychowice - tarnowski

Ochrona przyrody w Wietrzychowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wietrzychowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Wietrzychowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wietrzychowic

obszar chronionego krajobrazu
  • Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 2037.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły: 235.0 ha
  • Koszycko-Opatowiecki: 7.9 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dębówka nad rzeką Uszewką: 264.0 ha
  • Jadowniki Mokre: 226.0 ha
  • Dolny Dunajec: 50.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Jezioro Święcone": 6.7 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wietrzychowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: