Obszary chronione Koszyce - proszowicki

Ochrona przyrody w Koszycach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Koszycach? Sprawdź aktualne statystyki dla Koszyc, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Koszyc

obszar chronionego krajobrazu
  • Koszycki Obszar Chronionego Krajobrazu: 6604.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły: 1.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • W widłach Wisły i Raby: 0.31 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Drwinia