Geoportal Mały Płock - kolneński - Obszary chronione Mały Płock - kolneński

Obszary chronione Mały Płock - kolneński

Ochrona przyrody w Małym Płocku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Małym Płocku? Sprawdź aktualne statystyki dla Małego Płocka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Małego Płocka

obszar chronionego krajobrazu
  • Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi: 1906.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Narwiańska: 488.0 ha
  • Dolina Pisy: 55.0 ha
  • Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie: 18.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.4 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Narwi: 367.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Mały Płock

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: