Obszary chronione Józefów - otwocki

Ochrona przyrody w Józefowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Józefowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Józefowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Józefowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 1556.0 ha
park krajobrazowy
  • Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 332.0 ha
  • Mazowiecki Park Krajobrazowy: 88.0 ha
rezerwat
  • Wyspy Świderskie: 175.0 ha
  • Wyspy Zawadowskie: 140.0 ha
  • Świder: 40.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Wisły: 549.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Otwock, Ochrona przyrody Wiązowna, Ochrona przyrody Warszawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: