Obszary chronione Wiązowna - otwocki

Ochrona przyrody w Wiązownie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wiązownie? Sprawdź aktualne statystyki dla Wiązowny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wiązowny

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 6333.0 ha
  • Miński: 0.44 ha
  • Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki): 0.28 ha
park krajobrazowy
  • Mazowiecki Park Krajobrazowy: 947.0 ha
  • Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 649.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Środkowego Świdra: 285.0 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 574: 0.4 ha
  • użytek 573: 0.22 ha
  • użytek 572: 0.15 ha
rezerwat
  • Świder: 122.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wiązowna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: