Geoportal Niedźwiedź - limanowski - Obszary chronione Niedźwiedź - limanowski

Obszary chronione Niedźwiedź - limanowski

Ochrona przyrody w Niedźwiedziu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Niedźwiedziu? Sprawdź aktualne statystyki dla Niedźwiedzia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Niedźwiedzia

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 2861.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Gorczańska: 3695.0 ha
park narodowy
  • Gorczański Park Narodowy: 2993.0 ha
  • Gorczański Park Narodowy - otulina: 2821.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Gorce: 2966.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Niedźwiedź

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: