Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Rudzie Śląskiej i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Rudzie Śląskiej, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Ruda Śląska

Sprawdź MPZP Ruda Śląska dla dowolnej działki w Rudzie Śląskiej. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr PR.0007.28.2022 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę nr PR.0007.91.2018 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
  Numer uchwały: PR.0007.28.2022
  Data uchwalenia: 2022-02-24
 • Uchwała nr PR.0007.27.2022 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska
  Numer uchwały: PR.0007.27.2022
  Data uchwalenia: 2022-02-24
 • Uchwała nr PR.0007.93.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ul. Zabrzańską, ulicą 1 Maja, Autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska z wyłączeniem terenu w rejonie ul. Bielszowickiej, ul. Mostowej i ul. 1 Maja - "Ruda Śląska - ZACHÓD"
  Numer uchwały: PR.0007.93.2021
  Data uchwalenia: 2021-07-15
 • Uchwała nr PR.0007.15.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka
  Numer uchwały: PR.0007.15.2019
  Data uchwalenia: 2019-01-24
 • Uchwała nr PR.0007.16.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sosinki
  Numer uchwały: PR.0007.16.2019
  Data uchwalenia: 2019-01-24
 • Uchwała nr PR.0007.91.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
  Numer uchwały: PR.0007.91.2018
  Data uchwalenia: 2018-05-24

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Ruda Śląska

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: