Geoportal Świętochłowice - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Świętochłowice

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Świętochłowice

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Świętochłowice

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Świętochłowicach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Świętochłowicach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Świętochłowice

Sprawdź MPZP Świętochłowice dla dowolnej działki w Świętochłowicach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LXIII/496/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XV/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r.
  Numer uchwały: LXIII/496/22
  Data uchwalenia: 2022-10-27
 • Uchwała nr LIX/465/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Chorzowskiej, Przemysłowej, Drogowej Trasy Średnicowej oraz zachodniej granicy administracyjnej miasta
  Numer uchwały: LIX/465/22
  Data uchwalenia: 2022-06-13
 • Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta
  Numer uchwały: XXVIII/245/20
  Data uchwalenia: 2020-06-23
 • Uchwała nr XXII/166/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta
  Numer uchwały: XXII/166/19
  Data uchwalenia: 2019-11-25
 • Uchwała nr XXII/167/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Śląskiej, Wojska Polskiego oraz granicy administracyjnej miasta
  Numer uchwały: XXII/167/19
  Data uchwalenia: 2019-11-25
 • Uchwała nr XXII/165/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Chorzowskiej i Przemysłowej
  Numer uchwały: XXII/165/19
  Data uchwalenia: 2019-11-25

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Świętochłowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: