Obszary chronione Sanok

Ochrona przyrody w Sanoku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sanoku? Sprawdź aktualne statystyki dla Sanoka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sanoka

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 0.12 ha
  • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.01 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Gór Słonnych: 1117.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Góry Słonne: 1181.0 ha
  • Dorzecze Górnego Sanu: 63.0 ha
  • Rzeka San: 8.1 ha
użytek ekologiczny
  • "Stanowisko języcznika zwyczajnego i tojadu wiechowatego w lesie Zahutyńskim": 0.01 ha
rezerwat
  • Polanki: 0.04 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Góry Słonne: 1347.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Zagórz, Ochrona przyrody Sanok, Ochrona przyrody Bircza

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: