Geoportal Zagórz - Zagórz - Obszary chronione Zagórz - Zagórz

Obszary chronione Zagórz - Zagórz

Ochrona przyrody w gminie Zagórz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Zagórz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Zagórz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Zagórz

obszar chronionego krajobrazu
 • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu: 7907.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 3907.0 ha
park krajobrazowy
 • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy: 1839.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Bieszczady: 1851.0 ha
 • Dorzecze Górnego Sanu: 452.0 ha
 • Sanisko w Bykowcach: 16.0 ha
użytek ekologiczny
 • "Stanowisko języcznika zwyczajnego w lesie Huteńskim": 26.0 ha
 • "Stanowisko języcznika zwyczajnego i tojadu wiechowatego w lesie Zahutyńskim": 9.1 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Progi skalne i przełom na potoku Tarnawka w Łukowem: 0.39 ha
rezerwat
 • Przełom Osławy Pod Mokrem: 84.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bieszczady: 1851.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zagórz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: