Obszary chronione Skarżysko-Kamienna

Ochrona przyrody w Skarżysku-Kamiennej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Skarżysku-Kamiennej? Sprawdź aktualne statystyki dla Skarżyska-Kamiennej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Skarżyska-Kamiennej

obszar chronionego krajobrazu
  • Suchedniowsko-Oblęgorski: 268.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej: 0.02 ha
park krajobrazowy
  • Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy: 0.13 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Lasy Skarżyskie: 437.0 ha
  • Lasy Suchedniowskie: 79.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: