Obszary chronione Suchedniów - Suchedniów

Ochrona przyrody w gminie Suchedniów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Suchedniów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Suchedniów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Suchedniów

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej: 1824.0 ha
  • Suchedniowsko-Oblęgorski: 1094.0 ha
  • Sieradowicki: 841.0 ha
  • Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 110.0 ha
park krajobrazowy
  • Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy: 2268.0 ha
  • Sieradowicki Park Krajobrazowy: 1361.0 ha
  • Sieradowicki Park Krajobrazowy - otulina: 841.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Lasy Suchedniowskie: 2309.0 ha
  • Ostoja Sieradowicka: 416.0 ha
stanowisko dokumentacyjne
  • odsłonięcie geologiczne - naturalna wychodnia szarych drobnoziarnistych piaskowców triasowych: 2.5 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Suchedniów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: