Obszary chronione Solec Kujawski - Solec Kujawski

Ochrona przyrody w gminie Solec Kujawski

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Solec Kujawski? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Solec Kujawski, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Solec Kujawski

obszar chronionego krajobrazu
 • Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia: 12147.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Solecka Dolina Wisły: 334.0 ha
 • Dybowska Dolina Wisły: 264.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 10.0 ha
 • : 7.0 ha
 • : 6.4 ha
 • : 6.2 ha
 • : 5.3 ha
 • : 4.7 ha
 • : 4.1 ha
 • : 3.0 ha
 • : 2.7 ha
 • : 2.5 ha
 • Jarki 1: 2.1 ha
 • "Biała Góra": 1.5 ha
 • Grodzyna 1: 1.4 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • Grodzyna 2: 1.0 ha
 • : 0.97 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.79 ha
 • : 0.77 ha
 • : 0.75 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.64 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.52 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.25 ha
 • Osiek 1: 0.18 ha
 • Grodzyna 3: 0.08 ha
 • : 0.06 ha
 • : 0.05 ha
 • : 0.05 ha
 • : 0.04 ha
rezerwat
 • Łażyn: 27.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 1294.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: