Obszary chronione Zagnańsk - kielecki

Ochrona przyrody w Zagnańsku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zagnańsku? Sprawdź aktualne statystyki dla Zagnańska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zagnańska

obszar chronionego krajobrazu
 • Suchedniowsko-Oblęgorski: 5903.0 ha
 • Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 1710.0 ha
park krajobrazowy
 • Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy: 4874.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Lasy Suchedniowskie: 4842.0 ha
 • Ostoja Barcza: 620.0 ha
 • Dolina Krasnej: 1.8 ha
użytek ekologiczny
 • : 1.1 ha
 • :
rezerwat
 • Górna Krasna: 197.0 ha
 • Barcza: 15.0 ha
 • Zachełmie: 7.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zagnańsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: