Obszary chronione Sulejówek

Ochrona przyrody w mieście Sulejówek

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w mieście Sulejówek? Sprawdź aktualne statystyki dla miasta Sulejówek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie miasta Sulejówek

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 319.0 ha
park krajobrazowy
  • Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 0.04 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Zielonka, Ochrona przyrody Wiązowna, Ochrona przyrody Warszawa
Przejdź na nowy: Geoportal Sulejówek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: